Lokaal Ondernemen Loosduinen (LOL)

LOL. Leuke afkorting, eigenlijk. Positief en met humor, zo klinkt het! En vanuit dat perspectief, die energie, bij deze de oproep aan jou als startend zzp’er met een maatschappelijke missie die iets wil betekenen voor zijn of haar directe omgeving (buurt, wijk, stadsdeel), in dit geval in het Haagse stadsdeel Loosduinen.

Lokaal Ondernemen Loosduinen is een ‘aftakking’ vanuit ZZP Loosduinen (een netwerk van startende zzp’ers) om zoveel mogelijk startende ondernemers die maatschappelijke thema’s (willen) oppakken in dit stadsdeel met elkaar te verbinden. Denk aan netwerkbijeenkomsten, inspiratie- of werksessies e.d. Om jouw eigen bedrijf verder te ontwikkelen, je netwerk uit te bouwen, met anderen samen te werken (formeel of informeel) ten behoeve van een versterking van je eigen ‘expertstatus’, in aanmerking kunnen komen bij aanbestedingen etc.

Bij voldoende animo zullen wij eerst een keer samenkomen in een leuk café of restaurant. Heb je interesse in aansluiten, stuur een bericht!

Presentatie Dervin Sno van CONVEY – ‘Biedt jongeren Perspectief’ op een netwerkbijeenkomst van ZZP Loosduinen in bedrijfsverzamelpand De Grote Keizer.

Tip: heb je een idee om een bepaalde uitdaging aan te pakken in Loosduinen, mail naar de stadsdeeldirecteur (Harm Benthem) via loosduinen@denhaag.nl. Okay, deze tip ligt misschien erg voor de hand, maar ik dacht, ik herinner je er nog maar even aan.

Presentatie Henk Slijp van HSLIJP ADVIES – ‘het duurzame vastgoed adviesbureau’ op een netwerkbijeenkomst van ZZP Loosduinen bij stadsboerderij PLUK.

Wil je zeker wel iets betekenen voor buurt, wijk of stadsdeel, maar je hebt nog niet scherp wát dan precies, dan helpen deze wijkplannen 2016-2019 wellicht met enige inspiratie.

Neem ook gerust contact op wanneer je op de hoogte wilt blijven van de algemene informatie en bijeenkomsten van dit dynamische, veelzijdige netwerk (kosteloos, geen lidmaatschap nodig).

Lees ook: ZZP lokale kracht in Den Haag.