Jij mag er zijn

Als mensen mij zien en spreken kunnen ze het zich meestal niet voorstellen, maar ik ben ‘ervaringsdeskundig’ op het gebied van kindermishandeling (geen misbruik) gedurende mijn jeugd en puberteit. En dit houdt concreet in dat ik veel donkere gedachten heb moeten overwinnen. Omdat ik steeds met het idee rondliep dat ik niet mocht bestaan. En soms wilde ik dat vanwege het dagelijkse innerlijke slagveld ook écht niet meer. Het putte me totaal uit.

Foto: Ronald van den Andel Fotografie

Geen levenslang
Toch heb ik het overleefd. Ik heb een sterk innerlijk kompas (‘er móet echt meer zijn dat dít’) en toch ook lieve mensen om me heen gehad die op het juiste moment verschenen en steun gaven. Al was het maar een luisterend oor of puur de gratie en wijsheid waarmee zij (zoals mijn eigen moeder), ondanks geleden pijn en verdriet, zich door het leven bewogen. Nogal sober ben ik door alle pijnbarrières heengegaan. Geen drugs, drank of therapie. Wel mezelf meerdere malen ‘ontleed’ en erachter gekomen dat de negativiteit die in mij gepompt was niet ‘waar’ was. En dat ik de pijn kon omvormen tot kracht en focus. Ik had ook ‘slachtoffer’ kunnen blijven, maar daar had ik geen zin in. Mezelf levenslang geven gunde ik de ander niet.

Jij bent een meesterwerk
Die hartbrekende periode heeft mij geleerd op mezelf te staan en te doen waar ik echt om geef in plaats van steeds te luisteren naar anderen of zomaar mee te gaan in hún angsten en projecties. Doen waar ik zelf achter sta vind ik belangrijk. Wat anderen daarvan ook mogen vinden. Dat geeft mij keer op keer de energie en helderheid om te doen wat ik doe. Het geeft mij ook veel rust en blijdschap. En ik vind het fijn om met mijn eigen kracht, focus en vaardigheden anderen als life coach te kunnen helpen bij het ontwarren of ordenen van hun eigen gedachten (los van professionele vaardigheden heb ik van zeer jongs af aan veel oefening gehad in, zeg maar, ‘zelfreflectie’) zodat zij kunnen genieten van hun volle potentieel. Dat je er mag zijn. Dat je goed bent zoals je bent, een meesterwerk.

Verder kijken dan je neus lang is
Steeds wordt overigens het getal genoemd van 119.000 mishandelde kinderen per jaar, een kind per klas. Eerlijk gezegd denk ik (en jij vermoedelijk ook) dat het er eerder 2 à 3 per klas zijn. Je hoeft er niet per se verward, vervuild of teruggetrokken voor uit te zien. Of dat je altijd maar buiten bent (misschien ben je gewoon een buitenmens en heb je geen zin om constant te gamen, tv kijken of websurfen), dat hoeft ook niks te betekenen. Ik was ook een van de kinderen aan wie je het niet zag en die er stil over bleef. Ik haalde goede cijfers, zag er goed uit en was altijd redelijk populair. Met een pak slaag, of dat nu fysiek of geestelijk is, daar loop je gewoon niet mee te koop. Dat heeft met loyaliteitsgevoelens te maken. Of je bent zo dichtgeklapt dat je in een soort van zombie-modus zit. Je bent er wel maar ook weer niet.

Word niet verbitterd, het is het niet waard, blijf in je eigen licht staan, leef! Foto: Ronald van den Andel Fotografie

Week tegen Kindermishandeling 20 t/m 26 november
Eén mishandeld kind is er een teveel. In Nederland is het aantal schrikbarend hoog. En de gevolgen van deze traumatische ervaring kunnen tot ver in je leven, of je leven lang, doorwerken: saboterend, ziekmakend, vernietigend. Al moet er natuurlijk elke dag weer gezorgd worden voor een veilige leef- en leeromgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om ook dingen die ze niet zo leuk vinden of waar ze last van hebben (zonder gelijk veroordeeld, genegeerd of uitgelachen te worden) te delen, is het fijn en belangrijk dat er in de Week tegen Kindermishandeling  aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Via deze link vind je de diverse activiteiten en tips.

Lees ook:
Over Simone en coachen
28/11 gratis kennismaken in Het Coachhuis