Mens, maatschappij, onderwijs, zorg

Als zelfstandig ondernemer vind ik het altijd fijn om bij te dragen aan het verbinden van mensen en het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Dit kan een ieder uiteraard op zijn of haar eigen manier doen. In mijn geval in de afgelopen jaren bijvoorbeeld via lokale journalistiek, het opzetten van een buurt- en ondernemersnetwerk, het bevorderen van het gebruik van deelplatforms voor mensen met een ‘krappe beurs’ enz.

Ben je nu nét op zoek naar een ervaren verbinder, organisator en communicator? Dan is het misschien geen toeval dat je op deze website terecht bent gekomen. Mail of bel mij gerust.

De aarde hebben wij te leen…
Wat ik verder leuk vind is op te trekken met professionals die op een ándere manier durven te kijken naar de wereld: ons huidige economische systeem, het milieu, de waarden waarop onze samenleving is gestut. Het voorkomen van bijvoorbeeld uitputting van de aarde en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, zijn bijvoorbeeld zaken waar zij zich op een gepassioneerde, innovatieve, verbindende manier voor inzetten. Opdat komende generaties (want de aarde hebben wij slechts te leen…) hier nog goed kunnen leven. De aarde hoeven wij niet te ‘redden’, die blijft wel draaien. Maar omdat het de plek is waar wij nu een maal worden geboren en leven (en onze kinderen, en hun kinderen enz.) ligt het voor de hand dat wij er zo goed mogelijk voor zorgen.

Mijn bedrijf werd binnen de context ‘mens, maatschappij, onderwijs, zorg’ ingehuurd op het gebied van:

  • sociale cohesie
  • voorkomen armoede
  • ondersteunen startende ondernemers
  • ouderenzorg
  • jongerenparticipatie
  • duurzaamheid
  • ketenzorg

KLIK HIER om meer te lezen.