Mens, maatschappij, onderwijs, zorg

Als zelfstandig ondernemer heb ik mij vanuit Bergmann Media altijd beziggehouden met het verbinden van mensen (en het verbeteren van hun kwaliteit van leven en werken). Via lokale journalistiek, het opzetten van een buurt- of ondernemersnetwerk, het bevorderen van het gebruik van deelplatforms voor mensen met een krappe beurs enz. Ben je nu net op zoek naar een ervaren verbinder? Mail of bel mij gerust.

Los van ‘verbinden’ werk ik altijd graag met professionals die op een ándere manier durven te kijken naar de wereld, ons huidige economische systeem, het milieu, de waarden waarop onze samenleving is gestut (met name de concrete uitwerking hiervan). Het voorkomen van bijvoorbeeld verdere uitputting van de aarde en de groeiende kloof tussen arm en rijk zijn bijvoorbeeld zaken waar zij zich op een gepassioneerde, innovatieve, verbindende manier voor inzetten. Opdat volgende generaties (want de aarde hebben wij slechts te leen…) hier nog kunnen leven.

Mijn bedrijf werd in de context van ‘mens, maatschappij, onderwijs’ ingehuurd op het gebied van:

  • sociale cohesie
  • voorkomen armoede
  • werk vinden
  • ouderenparticipatie
  • kansen en ontwikkeling kinderen/jongeren
  • duurzaamheid
  • ketenzorg
  • debat, dialoog, buurtgesprek

KLIK HIER om meer te lezen.

Illustratie ondersteunend aan jongerenonderzoek (doelgroep ongeveer 12-23 jr.) in stadsdeel Loosduinen, Den Haag. (c) 2017 ZYD