Mens, maatschappij, onderwijs, zorg

Als zelfstandig ondernemer vanuit Bergmann Media vind ik het altijd fijn om bij te dragen aan het verbinden van mensen en ook aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld via lokale journalistiek, het opzetten van een buurt- of ondernemersnetwerk, het bevorderen van het gebruik van deelplatforms voor mensen met een ‘krappe beurs’ enz. Ben je nu nét op zoek naar een ervaren verbinder? Mail of bel mij gerust.

De aarde hebben wij te leen
Verder werk ik altijd graag met professionals die op een ándere manier durven te kijken naar de wereld, ons huidige economische systeem, het milieu, de waarden waarop onze samenleving is gestut. Het voorkomen van bijvoorbeeld verdere uitputting van de aarde en het dichten van de groeiende kloof tussen arm en rijk zijn bijvoorbeeld zaken waar zij zich op een gepassioneerde, innovatieve, verbindende manier voor inzetten. Opdat volgende generaties (want de aarde hebben wij slechts te leen…) hier nog goed kunnen leven.

Mijn bedrijf werd binnen de context ‘mens, maatschappij, onderwijs’ ingehuurd op het gebied van:

  • sociale cohesie
  • voorkomen armoede
  • ondersteunen startende ondernemers
  • ouderenzorg
  • jongerenparticipatie
  • duurzaamheid
  • ketenzorg

KLIK HIER om meer te lezen.