3 jaar ZZP Loosduinen

Het is alweer 3 jaar geleden dat het startersnetwerk ZZP Loosduinen (voorheen: ZZP-netwerk Loosduinen) werd opgezet. Halverwege 2014 heb ik het netwerk voor een van mijn klanten opgezet als onderdeel van een groter project gericht op armoedebestrijding in het Haagse stadsdeel Loosduinen. Onder zzp’ers kómt verborgen armoede voor. Vandaar dat binnen het project een deel van het budget voor deze doelgroep beschikbaar werd gesteld. De eerste netwerkbijeenkomst vond plaats op 7 oktober 2014.

Het project had als doel om ‘from scratch’ het netwerk op te zetten met het organiseren van een oriënterende bijeenkomst plus drie netwerkbijeenkomsten. Zo zou een groep zzp’ers elkaar in ieder geval hebben ‘gevonden’ om vervolgens wellicht verder met elkaar op te trekken. Los van dat het doorgaans meer dan drie netwerkbijeenkomsten kost om een goede basis te vormen, bleek het enthousiasme en de behoefte zo groot (“Wanneer is er weer een bijeenkomst?!!”), dat ik het netwerk vanaf maart 2015 op eigen conto heb doorgezet. Met altijd als rode draad: kennis uitwisselen, elkaar versterken (samenwerken), ruilen/delen (‘meer mogelijk met minder’). Tot nu toe zijn alle bijeenkomsten gratis geweest om het voor de net gestarte ondernemers zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Henk Slijp (HSlijp Advies) deed een presentatie op een bijeenkomst van ZZP Loosduinen bij stadsboerderij Pluk, en verkreeg via contacten uit het netwerk een leuke opdracht!

Samen(hang)
Het doet mij deugd om een groot aantal zzp’ers door de jaren heen te zien groeien in hun ondernemerschap. Hun successen, hun mijlpalen…, ik zie ze. Een aantal trekt inmiddels hier en daar met elkaar op in ‘ondernemersland’ en er zijn zelfstandig professionals die een of meer klanten hebben verkregen door hun deelname aan ZZP Loosduinen. Dat maakt alle tijd en energie die met name in het organiseren van bijeenkomsten zit (ZZP Loosduinen heeft daarnaast een blog en andere social media), de moeite waard. De opkomst, niet onbelangrijk, ligt nu op een stabiele 20-25 deelnemers per keer.

De gemeente/het stadsdeelkantoor en diverse organisaties gericht op sociale cohesie en werkgelegenheid worden al vanaf het begin op de hoogte van het netwerk gehouden. Dit doe ik bewust in het kader van het bevorderen van de wijkeconomie. Vanuit ZZP Loosduinen krijgen deelnemers ook regelmatig berichten te zien of horen die te maken hebben met uiteenlopende aandachtspunten en ontwikkelingen binnen dit stadsdeel. ZZP Loosduinen heeft dus een soort van ‘hyperlokaal sausje’. Bijeenkomsten worden steeds in dit stadsdeel georganiseerd. Op verschillende plekken om verbinding tussen individuele zelfstandigen en andere organisaties/bedrijven te stimuleren.

Mariëlle Kitsz (Eye For Cash) deed haar elevator pitch op een bijeenkomst van ZZP Loosduinen bij wijk- en dienstencentrum De Geest.

Bijeenkomst 15 november!
Aanstaande woensdag vindt de 16e bijeenkomst van ZZP Loosduinen plaats in wijk- en dienstencentrum De Geest (Georges Bizetstraat 25, Den Haag). Tijd: 14.15-17.00 uur. De entree is gratis, doch aanmelden verplicht via: zzploosduinen@gmail.com. Deze bijeenkomsten organiseer ik overigens niet met een vaste regelmaat, omdat ik ook tijd nodig heb om mijn eenmanszaak te runnen. Oftewel: ik organiseer bijeenkomsten alleen wanneer ik tijd en zin heb. Ik heb wel gemerkt dat de behoefte aan een netwerk als ZZP Loosduinen de afgelopen jaren niet minder is geworden.

Daarom is het ook mooi dat in juni 2017 wethouder Karsten Klein in het college van B&W de Agenda Micro-ondernemerschap presenteerde, waarin de hoofdlijnen zijn geschetst ‘om in de komende jaren ‘micro-ondernemers’ (bedrijven met max. 10 werknemers) beter voor te bereiden op ondernemerschap’. Met als doel de slagingskans en groeimogelijkheden van ondernemers te vergroten. De Agenda wordt op 13 december 2017 behandeld in de raadsvergadering. ZZP Loosduinen wordt erin genoemd als een ‘goed voorbeeld van kennisuitwisseling tussen micro-ondernemers’. Ik denk er nog over om gebruik te maken van de spreektijd.

Zelf ben ik bijna 8 jaar 100% zelfstandig ondernemer, maar ik vind het gewoon belangrijk dat startende zzp’ers zo snel mogelijk bij elkaar aanhaken en gebruik kunnen maken van een platform (zoals ZZP Loosduinen!) waar zij elkaar kunnen informeren, inspireren, versterken. Daar is behoefte aan. Het zijn er ook best veel. Het CBS zegt anno 2017: “Nederland telt ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat worden er steeds meer. En dat zijn alleen degenen die als zzp’er in hun hoofdbaan werken. Worden ook degenen meegeteld die als zzp’er bijverdienen, dan ligt dit aantal nog hoger”.

Groeien
Op de mailinglijst van ZZP Loosduinen staan nu ongeveer 100 zelfstandigen zonder personeel. De disciplines zijn uiteenlopend (van loopbaancoach tot fotograaf, van banketbakker tot marketingspecialist, van fysiotherapeut tot boekhouder). En de gemiddelde leeftijd is 35-55+ jaar. Of het netwerk nog kan groeien? Zeker. Alleen is het onderhouden van een dergelijk netwerk met ook het organiseren van bijeenkomsten een redelijk intensieve klus. Dus stem ik mijn promotie en werving af op wat ik op vrijwillige basis als coördinator nog kan ‘managen’, en dat is dus ongeveer 20-25 man. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik heb geen idee.

De bijeenkomsten zijn tot nu toe overigens gratis en zonder lidmaatschap. Als starter heb je niet altijd direct een grote zak met geld. En er zijn zóveel netwerkbijeenkomsten waar je naartoe wilt gaan. Want die eerste (lucratieve) opdracht moet je misschien nog krijgen… Dus dan is het wel fijn als je in je eigen stad plekken hebt waar je laagdrempelig, ontspannen en gericht kan netwerken.

In ieder geval ben ik blij de afgelopen drie jaar zzp’ers in Loosduinen een ‘gezicht’ te hebben mogen geven. Bijna 50% van het netwerk woont in dit stadsdeel, maar de overige helft komt uit andere delen van Den Haag. Blijkbaar hebben zzp’ers uit andere stadsdelen óók behoefte aan plekken als deze waar zij andere ondernemers zoals zij kunnen ontmoeten.