‘Te groeien of niet te groeien’, of gewoon wel, maar ánders?

Is oneindige economische groei iets wat we moeten blijven nastreven? Met alle vervuiling en verspilling die hiermee gepaard gaat? Per slot van rekening, zo denk ik dan, hebben wij de aarde slechts te leen en geven we deze steeds door aan volgende generaties. Als je kijkt naar de uitputting van de aarde, afname van de biodiversiteit en de groeiende kloof tussen arm en rijk kán het geen kwaad om eens op een andere manier te kijken naar onze economie (sommigen ook wel bekend als de ‘ratrace’).

Foto: Pexels/CC0

Ongemak en urgentie
In ons hoofd en hart weten we het allang of sluimert het, dat er ‘iets’ moet veranderen. We vinden het echter in de dagelijkse praktijk ‘lastig’, misschien ook te overweldigend (“Aaargh, ik weet het óók niet, zullen we gaan… shoppen?” Grapje…). Er zijn zoveel (schijnbaar) tegengestelde belangen en we zijn het ‘oude denken’ gewoon gewend. Van jongs af aan zijn we geconditioneerd om op deze manier te leven. Ondanks de geestelijke burnouts, opwarming van de aarde, chemische vervuiling, groeiende armoede enz. Toch is het nog niet te laat. Het klimaatakkoord van Parijs maakt het urgentiebesef bij bestuurders, beleidsmakers en -uitvoerders groter wat betreft het zo snel mogelijk terugdringen van broeikasgassen. Ons land heeft zich ten doel gesteld klimaatneutraal (CO2-arme energievoorziening) te zijn in 2050. Maar allerlei maatregelen ‘van bovenaf’ uitstorten, heeft dat zin? Hoe wordt de ‘gewone burger’ bereikt in plaats van dat alle goodwill, innovatieve ideeën en beschikbare instrumenten blijven hangen bij, zeg maar, een ‘elite van kenners’?

Omdat ik zelf de afgelopen jaren met mijn bedrijf bij heb mogen bijdragen aan sociaal-maatschappelijke en duurzaamheidsprojecten ben ik wel benieuwd naar onderstaande bijeenkomst waarvoor ik dagvoorzitter mag zijn. Echt leuk om als zodanig de afgelopen ruim 10 jaar tot nu toe een bijdrage te mogen leveren aan uiteenlopende events (muziekfestival, modeshow, talentenjacht, ondernemersbijeenkomst, buurtdebat, kunstexpositie enz.)!

Inspiratie en handvatten voor gemeenten
VNG Realisatie organiseert op maandag 18 juni 10.00 tot 14.00 uur de inspiratiebijeenkomst ‘de Donuteconomie’ in Den Haag met keynote speaker Kate Raworth (en na haar bijdrage twee aanvullende workshops over ‘circulaire economie’ en ‘werken met de Donuteconomie’). Om gemeenten te helpen met inspiratie en handvatten voor het op effectieve wijze doorvoeren van ‘duurzame, slimme en circulaire oplossingen’ op lokaal niveau. Volgens Raworth, een Brits econoom die de internationale bestseller ‘Doughnut Economics’ schreef, moeten we afstappen van die eindeloze (lineaire) economische groei. Ze heeft een radicaal andere visie die ze graag, aan de hand van haar ‘donut’, uitlegt.

Zie ook:
uitzending VPRO – ‘De donut economie’ (26-11-17)’
Tedx Talk ‘Why it’s time for ‘Doughnut Economics?’