Gereedschapsbibliotheek voor en door inwoners Segbroek (voorlichtingsavond)

Op donderdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur wordt er een voorlichtingsbijeenkomst over ‘De Buurtschuur’ gehouden in wijkcentrum De Regenvalk, Regentesseplein148, Den Haag. Aan de buurtbewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier (ReVa) wordt dan uitleg gegeven over het wat, waarom en hoe van dit gloednieuwe uitleenpunt voor gereedschap.

‘Die boormachine? Oh, die ligt daar maar…’
Onderzoek wijst uit dat een boormachine na aanschaf gemiddeld maar 16 minuten (!) in z’n leven wordt gebruikt: de rest van de tijd ligt het apparaat niks te doen. Dat is zonde! Deze spullen zouden véél efficiënter gebruikt kunnen worden door ze binnen één buurt te delen. Denk verder ook bijvoorbeeld aan: behangtafels, lijmklemmen, gereedschap voor de tuin enz. Buurtbewoners kunnen tegelijkertijd geld besparen wanneer zij dit soort materiaal niet hoeven aan te schaffen en gewoon (lekker dichtbij!) kunnen lenen. Beter voor het milieu, beter voor je portemonnee!

Oproep aan bewoners ReVa
Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om volgende week meer te weten te komen over De Buurtschuur en mee te denken over hoe deze het beste vorm kan worden gegeven:

  • Heb je tijd en zin om vrijwilliger te worden (ruimte onderhouden, gereedschap inventariseren, opknappen, repareren, administratie bijhouden etc.)?
  • Heb je gereedschap dat je niet meer gebruikt en wilt schenken aan De Buurtschuur?
  • Geen van bovenstaande, maar heb je tips of opmerkingen: ze zijn welkom!

Overigens is er nog geen knoop doorgehakt over de definitieve locatie van de gereedschapsbibliotheek. Dus hierover kan ook nog zeker meegedacht worden.

Gisteren een leuk ‘Sinterklaascadeau’: een interview met Jeroen Boon over De Buurtschuur in De Posthoorn! (klik op foto om het artikel te lezen)

Achtergrond
De gemeente Den Haag heeft wijkbudget beschikbaar gesteld voor dit initiatief van buurtbewoner en ondernemer Jeroen Boon (Kiemkracht). Hij fungeert tevens als de projectleider van De Buurtschuur. Vanuit zijn bedrijf is hij adviseur en onderzoeker op het gebied van maatschappelijke initiatieven rondom groen, energietransitie en kringloop- en deeleconomie. Hij begeleidt bewoners en bestuurders bij veranderingsprocessen op dit gebied en probeert ideeën concreet om te zetten in sociaal-duurzame projecten.

Eerder zette Jeroen ook de community ‘Segbroek Deelt’ op gericht op het stimuleren van delen in de wijk (‘deeleconomie’). Je zou kunnen zeggen dat De Buurtschuur in het verlengde hiervan ligt. Verder is Jeroen betrokken bij energiecoöperatie Zon der Gaslaan.

Jeroen over De Buurtschuur: “Het lijkt me fantastisch wanneer De Buurtschuur op termijn ook een belangrijke sociale rol zal vervullen in de wijk. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen, dingen van elkaar kunnen leren. Wellicht dat er straks ook workshops of naschoolse cursussen over duurzaam klussen in huis komen. Maar… laten we eerst dit uitleenpunt voor en door bewoners goed opzetten!”

Voor meer informatie, vragen of tips kun je ook contact opnemen met Jeroen via e-mailadres boon.je@gmail.com.

Nieuw initiatief ‘De Buurtschuur’ voor bewoners Segbroek

In het Haagse stadsdeel Segbroek is er een leuk, nuttig en duurzaam nieuw initiatief: ‘De Buurtschuur’, een uitleenpunt voor gereedschap oftewel een ‘gereedschapsbibliotheek’. Want hoe váák gebruik je nu een boor, behangtafel, lijmklemmen enz.!? Het scheelt toch weer geld (en ruimte) wanneer je al deze dingen niet zelf hoeft te kopen én je draagt bij aan minder ‘consumptiedruk’ in onze samenleving. De Buurtschuur moet nog concreet vorm krijgen en dit ligt in handen van Jeroen Boon (Kiemkracht) die voor de uitvoering van het project budget kreeg van de gemeente. Jeroen is zelfstandig ondernemer en woont zelf ook in Segbroek.

Foto: © Pexels (CC0)

OPROEP:
Jeroen roept bewoners in Segbroek op om te komen naar ‘Heel Segbroek werkt samen’ op 27 november in brouwerij De Prael om:

  1. meer over het initiatief te weten te komen;
  2. aan te geven of je wilt helpen de gereedschapsbibliotheek tot een succes te maken (ruimte onderhouden, gereedschap inventariseren, administratie bijhouden enz.);
  3. of je gereedschap hebt die je niet meer gebruikt en dit alvast wilt schenken aan het initiatief. Tijdens de bewonersbijeenkomst in De Prael kun je overigens kennismaken met nog veel meer initiatieven en ideeën uit Segbroek; en
  4. eventueel tips te geven over een geschikte locatie voor De Buurtschuur.

Je kunt voor bovenstaande sowieso contact opnemen met Jeroen via boon.je@gmail.com.

Achtergrond:
Jeroen Boon is adviseur en onderzoeker op het gebied van maatschappelijke initiatieven rondom groen, energietransitie en kringloop- en deeleconomie. Hij begeleidt bewoners en bestuurders bij veranderingsprocessen op dit gebied en probeert ideeën concreet om te zetten in sociaal-duurzame projecten. Eerder zette hij ook de community ‘Segbroek Deelt’ op gericht op het stimuleren van delen in de wijk (‘deeleconomie’). Je zou kunnen zeggen dat De Buurtschuur in het verlengde hiervan ligt. Verder is Jeroen ook betrokken bij energiecoöperatie Zon der Gaslaan.

Jeroen over De Buurtschuur: “Ik nodig met name bewoners uit het Regentesse- en Valkenboskwartier uit om deel te nemen aan dit duurzame project. Het assortiment c.q. gereedschap van De Buurtschuur moet echt ‘uit de wijk’ komen…”

In de eerste plaats is het de bedoeling dat je bij De Buurtschuur gereedschap kunt lenen (net zoals bij de normale bieb), maar het zou ook kunnen uitgroeien tot een belangrijke sociale rol in de wijk, waar mensen elkaar spreken, helpen, dingen van elkaar leren. Wie weet dat er op termijn ook workshops of cursussen worden gegeven over duurzaam klussen in huis!

‘Te groeien of niet te groeien’, of gewoon wel, maar ánders?

Is oneindige economische groei iets wat we moeten blijven nastreven? Met alle vervuiling en verspilling die hiermee gepaard gaat? Per slot van rekening, zo denk ik dan, hebben wij de aarde slechts te leen en geven we deze steeds door aan volgende generaties. Als je kijkt naar de uitputting van de aarde, afname van de biodiversiteit en de groeiende kloof tussen arm en rijk kán het geen kwaad om eens op een andere manier te kijken naar onze economie (sommigen ook wel bekend als de ‘ratrace’).

Foto: Pexels/CC0

Lees verder