9 jaar, 9 keer ‘sociaal’

Vanuit Bergmann Media help ik alweer 9,5 jaar zowel commerciële bedrijven als organisaties zonder winstoogmerk met hun communicatie in de breedste zin. No-nonsense, persoonlijk, verbindend! In onderstaande afbeelding kun je zien binnen welke ‘socialere’ context ondersteuning is (of nog wordt) geboden. Dit kan op verschillende manieren zijn geweest, zoals bijvoorbeeld het geven van strategisch advies, het doen van public relations of kwalitatief onderzoek, dagvoorzitterschap, het schrijven van teksten enz.

Zie ook: Mens, maatschappij, onderwijs, zorg

De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat het vaak een uitdaging is om voor een bepaald doel de juiste mensen bij elkaar te brengen, hen met elkaar te verbinden en verschillende belangen op elkaar aan te laten sluiten binnen een vooropgesteld tijdsbestek. Waarbij het zorgvuldig formuleren en uitdragen van ‘de boodschap’ zeker niet onderschat mag worden om de juiste koers te bepalen én houden.

Contact
Dus, ben jij voor jouw bedrijf, organisatie of project op zoek naar ondersteuning? Zou je graag een afspraak willen maken voor een oriënterend gesprek, telefonisch of face-to-face? Ik ben benieuwd! Stuur me een bericht via het contactformulier.

Nieuw initiatief ‘De Buurtschuur’ voor bewoners Segbroek

In het Haagse stadsdeel Segbroek is er een leuk, nuttig en duurzaam nieuw initiatief: ‘De Buurtschuur’, een uitleenpunt voor gereedschap oftewel een ‘gereedschapsbibliotheek’. Want hoe váák gebruik je nu een boor, behangtafel, lijmklemmen enz.!? Het scheelt toch weer geld (en ruimte) wanneer je al deze dingen niet zelf hoeft te kopen én je draagt bij aan minder ‘consumptiedruk’ in onze samenleving. De Buurtschuur moet nog concreet vorm krijgen en dit ligt in handen van Jeroen Boon (Kiemkracht) die voor de uitvoering van het project budget kreeg van de gemeente. Jeroen is zelfstandig ondernemer en woont zelf ook in Segbroek.

Foto: © Pexels (CC0)

OPROEP:
Jeroen roept bewoners in Segbroek op om te komen naar ‘Heel Segbroek werkt samen’ op 27 november in brouwerij De Prael om:

  1. meer over het initiatief te weten te komen;
  2. aan te geven of je wilt helpen de gereedschapsbibliotheek tot een succes te maken (ruimte onderhouden, gereedschap inventariseren, administratie bijhouden enz.);
  3. of je gereedschap hebt die je niet meer gebruikt en dit alvast wilt schenken aan het initiatief. Tijdens de bewonersbijeenkomst in De Prael kun je overigens kennismaken met nog veel meer initiatieven en ideeën uit Segbroek; en
  4. eventueel tips te geven over een geschikte locatie voor De Buurtschuur.

Je kunt voor bovenstaande sowieso contact opnemen met Jeroen via boon.je@gmail.com.

Achtergrond:
Jeroen Boon is adviseur en onderzoeker op het gebied van maatschappelijke initiatieven rondom groen, energietransitie en kringloop- en deeleconomie. Hij begeleidt bewoners en bestuurders bij veranderingsprocessen op dit gebied en probeert ideeën concreet om te zetten in sociaal-duurzame projecten. Eerder zette hij ook de community ‘Segbroek Deelt’ op gericht op het stimuleren van delen in de wijk (‘deeleconomie’). Je zou kunnen zeggen dat De Buurtschuur in het verlengde hiervan ligt. Verder is Jeroen ook betrokken bij energiecoöperatie Zon der Gaslaan.

Jeroen over De Buurtschuur: “Ik nodig met name bewoners uit het Regentesse- en Valkenboskwartier uit om deel te nemen aan dit duurzame project. Het assortiment c.q. gereedschap van De Buurtschuur moet echt ‘uit de wijk’ komen…”

In de eerste plaats is het de bedoeling dat je bij De Buurtschuur gereedschap kunt lenen (net zoals bij de normale bieb), maar het zou ook kunnen uitgroeien tot een belangrijke sociale rol in de wijk, waar mensen elkaar spreken, helpen, dingen van elkaar leren. Wie weet dat er op termijn ook workshops of cursussen worden gegeven over duurzaam klussen in huis!

Jij mag er zijn

Als mensen mij zien en spreken kunnen ze het zich meestal niet voorstellen, maar ik ben ‘ervaringsdeskundig’ op het gebied van kindermishandeling (geen misbruik) gedurende mijn jeugd en puberteit. En dit houdt concreet in dat ik veel donkere gedachten heb moeten overwinnen. Omdat ik steeds met het idee rondliep dat ik niet mocht bestaan. En soms wilde ik dat vanwege het dagelijkse innerlijke slagveld ook écht niet meer. Het putte me totaal uit.

Foto: Ronald van den Andel Fotografie

Geen levenslang
Toch heb ik het overleefd. Ik heb een sterk innerlijk kompas (‘er móet echt meer zijn dat dít’) en toch ook lieve mensen om me heen gehad die op het juiste moment verschenen en steun gaven. Al was het maar een luisterend oor of puur de gratie en wijsheid waarmee zij (zoals mijn eigen moeder), ondanks geleden pijn en verdriet, zich door het leven bewogen. Nogal sober ben ik door alle pijnbarrières heengegaan. Geen drugs, drank of therapie. Wel mezelf meerdere malen ‘ontleed’ en erachter gekomen dat de negativiteit die in mij gepompt was niet ‘waar’ was. En dat ik de pijn kon omvormen tot kracht en focus. Ik had ook ‘slachtoffer’ kunnen blijven, maar daar had ik geen zin in. Mezelf levenslang geven gunde ik de ander niet. Lees verder