Gereedschapsbibliotheek voor en door inwoners Segbroek (voorlichtingsavond)

Op donderdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur wordt er een voorlichtingsbijeenkomst over ‘De Buurtschuur’ gehouden in wijkcentrum De Regenvalk, Regentesseplein148, Den Haag. Aan de buurtbewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier (ReVa) wordt dan uitleg gegeven over het wat, waarom en hoe van dit gloednieuwe uitleenpunt voor gereedschap.

‘Die boormachine? Oh, die ligt daar maar…’
Onderzoek wijst uit dat een boormachine na aanschaf gemiddeld maar 16 minuten (!) in z’n leven wordt gebruikt: de rest van de tijd ligt het apparaat niks te doen. Dat is zonde! Deze spullen zouden véél efficiënter gebruikt kunnen worden door ze binnen één buurt te delen. Denk verder ook bijvoorbeeld aan: behangtafels, lijmklemmen, gereedschap voor de tuin enz. Buurtbewoners kunnen tegelijkertijd geld besparen wanneer zij dit soort materiaal niet hoeven aan te schaffen en gewoon (lekker dichtbij!) kunnen lenen. Beter voor het milieu, beter voor je portemonnee!

Oproep aan bewoners ReVa
Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om volgende week meer te weten te komen over De Buurtschuur en mee te denken over hoe deze het beste vorm kan worden gegeven:

  • Heb je tijd en zin om vrijwilliger te worden (ruimte onderhouden, gereedschap inventariseren, opknappen, repareren, administratie bijhouden etc.)?
  • Heb je gereedschap dat je niet meer gebruikt en wilt schenken aan De Buurtschuur?
  • Geen van bovenstaande, maar heb je tips of opmerkingen: ze zijn welkom!

Overigens is er nog geen knoop doorgehakt over de definitieve locatie van de gereedschapsbibliotheek. Dus hierover kan ook nog zeker meegedacht worden.

Gisteren een leuk ‘Sinterklaascadeau’: een interview met Jeroen Boon over De Buurtschuur in De Posthoorn! (klik op foto om het artikel te lezen)

Achtergrond
De gemeente Den Haag heeft wijkbudget beschikbaar gesteld voor dit initiatief van buurtbewoner en ondernemer Jeroen Boon (Kiemkracht). Hij fungeert tevens als de projectleider van De Buurtschuur. Vanuit zijn bedrijf is hij adviseur en onderzoeker op het gebied van maatschappelijke initiatieven rondom groen, energietransitie en kringloop- en deeleconomie. Hij begeleidt bewoners en bestuurders bij veranderingsprocessen op dit gebied en probeert ideeën concreet om te zetten in sociaal-duurzame projecten.

Eerder zette Jeroen ook de community ‘Segbroek Deelt’ op gericht op het stimuleren van delen in de wijk (‘deeleconomie’). Je zou kunnen zeggen dat De Buurtschuur in het verlengde hiervan ligt. Verder is Jeroen betrokken bij energiecoöperatie Zon der Gaslaan.

Jeroen over De Buurtschuur: “Het lijkt me fantastisch wanneer De Buurtschuur op termijn ook een belangrijke sociale rol zal vervullen in de wijk. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen, dingen van elkaar kunnen leren. Wellicht dat er straks ook workshops of naschoolse cursussen over duurzaam klussen in huis komen. Maar… laten we eerst dit uitleenpunt voor en door bewoners goed opzetten!”

Voor meer informatie, vragen of tips kun je ook contact opnemen met Jeroen via e-mailadres boon.je@gmail.com.

De Haagse wijkonderneming, perspectieven én lessen

Ben je nou net bezig met het opzetten van een wijkonderneming in Den Haag of ben je jezelf (in een werkgroep of anderszins) hierop aan het oriënteren? Dan val je met je neus in de boter met het onlangs uitgekomen rapport ‘De wijkonderneming als sociaal empower instrument – Nieuwe perspectieven op de Haagse wijkonderneming’. Er lijkt in ieder geval veel animo voor te zijn, want het rapport werd na publicatie bijna meteen meer dan 10.000 keer (!) bekeken op LinkedIn.

Waarom ‘wijkonderneming’?
In verschillende wijken in Den Haag zijn wijkondernemingen actief. De gemeente vindt het belangrijk om deze te ondersteunen omdat deze ondernemingen werk creëren voor werklozen in de wijk. Aan Kiemkracht en het LSA werd gevraagd om te onderzoeken op welke punten Den Haag haar strategie voor het realiseren van wijkondernemingen verder kan verbeteren. Voornoemd rapport geeft een uitgebreid beeld van de aanleiding, huidige situatie, hoe verder én concrete voorbeelden. Lees het via deze link. Lees verder

Lokaal Ondernemen Loosduinen (LOL)

LOL. Leuke afkorting, eigenlijk. Positief en met humor, zo klinkt het! En vanuit dat perspectief, die energie, bij deze de oproep aan jou als startende zzp’er met een maatschappelijke missie die iets wil betekenen voor zijn of haar directe omgeving (buurt, wijk, stadsdeel), in dit geval in het Haagse stadsdeel Loosduinen.

Lokaal Ondernemen Loosduinen is een ‘aftakking’ vanuit ZZP Loosduinen (een netwerk van startende zzp’ers) om zoveel mogelijk startende ondernemers die maatschappelijke thema’s (willen) oppakken in dit stadsdeel met elkaar te verbinden. Denk aan netwerkbijeenkomsten, inspiratie- of werksessies e.d. Om jouw eigen bedrijf verder te ontwikkelen, je netwerk uit te bouwen, met anderen samen te werken (formeel of informeel) ten behoeve van een versterking van je eigen ‘expertstatus’, in aanmerking kunnen komen bij aanbestedingen etc.

Heb je interesse om binnenkort hierover te praten? Als het zonnetje lekker schijnt wellicht op een terrasje op Kijkduin (drankjes voor eigen rekening)? Stuur een bericht! Meer over mijzelf op maatschappelijk gebied, klik hier.

Presentatie Dervin Sno van CONVEY – ‘Biedt jongeren Perspectief’ op een netwerkbijeenkomst van ZZP Loosduinen in bedrijfsverzamelpand De Grote Keizer.

Tip: heb je een idee om een bepaalde uitdaging aan te pakken in Loosduinen, mail naar de stadsdeeldirecteur (Harm Benthem) via loosduinen@denhaag.nl. Okay, deze tip ligt misschien erg voor de hand, maar ik dacht, ik herinner je er nog maar even aan. Lees verder