De Haagse wijkonderneming, perspectieven én lessen

Ben je nou net bezig met het opzetten van een wijkonderneming in Den Haag of ben je jezelf (in een werkgroep of anderszins) hierop aan het oriënteren? Dan val je met je neus in de boter met het onlangs uitgekomen rapport ‘De wijkonderneming als sociaal empower instrument – Nieuwe perspectieven op de Haagse wijkonderneming’. Er lijkt in ieder geval veel animo voor te zijn, want het rapport werd na publicatie bijna meteen meer dan 10.000 keer (!) bekeken op LinkedIn.

Waarom ‘wijkonderneming’?
In verschillende wijken in Den Haag zijn wijkondernemingen actief. De gemeente vindt het belangrijk om deze te ondersteunen omdat deze ondernemingen werk creëren voor werklozen in de wijk. Aan Kiemkracht en het LSA werd gevraagd om te onderzoeken op welke punten Den Haag haar strategie voor het realiseren van wijkondernemingen verder kan verbeteren. Voornoemd rapport geeft een uitgebreid beeld van de aanleiding, huidige situatie, hoe verder én concrete voorbeelden. Lees het via deze link.

De belangrijkste lessen uit het rapport worden hieronder alvast verklapt (om jouw nieuwsgierigheid, zeg maar, aan te wakkeren):

  1. Maatschappelijke aanbesteding kan een veel grotere rol krijgen bij het opzetten van wijkondernemingen. (geef bewoners de kans om op een ondernemende manier invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken)
  2. Werk niet top down, niet bottom up maar ‘middle up down’. (het samenspel met bewoners, organisaties, bedrijven en andere overheden wordt steeds belangrijker)
  3. Houd rekening met de trends in de participatiesamenleving. (onderken ook niet de toegevoegde waarde van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties)

Zou je eventueel willen samenwerken met Kiemkracht en LSA, bijvoorbeeld bij het concreet opzetten van een wijkonderneming of bij het organiseren van een expertmeeting rondom bewonersgestuurde wijkontwikkeling? Rutger van Weeren, Thijs van Mierlo en Jeroen Boon delen graag hun kennis en ervaring. Mail voor een afspraak naar boon.je@gmail.com (Jeroen).

Update 16/05/18:
Lees naar aanleiding van het rapport ook: Veelgestelde vragen over wijkondernemingen door Rutger van Weeren.

Bron: LSA, LinkedIn