Workshops, trainingen en coaching voor zzp’ers

Maandag was het alweer een jaar geleden sinds ik ben gestart met het promoten van mijn workshops en trainingen, en ook 1-op-1 coachingsgesprekken, voor startende zzp’ers, Ik vind het geweldig om inmiddels zelfstandigen uit diverse branches (o.a. huisarts, fotograaf, financieel specialist, organisatiecoach enz.) geholpen te hebben.

Verbinding en voortvarendheid
De workshops, trainingen en coaching zijn (los van mijn eigen ondernemerschap) geïnspireerd op ‘ZZP Loosduinen’, een netwerk van nu zo’n 150 startende zzp’ers dat ik sinds najaar 2014 coördineer. Inmiddels zijn er 18 bijeenkomsten geweest, de laatste was op 22 oktober. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk door hiermee bezig te zijn gezien waar starters moeite mee hebben.

De bijeenkomsten die ik organiseer, programmeer en presenteer in het Haagse stadsdeel Loosduinen, zijn bedoeld als platform voor zelfstandig professionals: zij kunnen zichzelf laten zien en het contact aangaan met andere ondernemers. Je kunt zo ook van elkaar leren en elkaar inspireren. Met het tevens bieden van deze gelegenheid hoop ik hier in Den Haag een bijdrage te leveren aan het vergroten van de slagingskans van deze zzp’ers.

Je kunt hier lezen hoe het netwerk precies ontstaan is en schroom niet om je aan te melden voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief (‘ZZP Loosduinen FLITS!’). Klik hier voor een interview met mij over ZZP Loosduinen in de krant.

Vanaf januari 2019 heet deze doorlopende workshop ‘Hartelijke ZZP Sales!’ omdat dit de lading beter dekt, namelijk: ondernemen vanuit je hart, energiek en sympathiek!

Ben je startende zzp’er of overweeg je voor jezelf te beginnen? Of ben je al wat langer zzp’er, maar bezig met een koerswijziging of begin je even helemaal overnieuw? Je bent van harte welkom bij een workshop, training of coaching sessie. Binnenkort worden er weer nieuwe data voor de groepssessies ingepland: je kunt ze straks vinden in de Agenda. Wil je via de digitale update c.q. nieuwsbrief op de hoogte blijven? Stuur me gerust een bericht.

Persoonlijke aandacht
De workshops en trainingen vinden overigens plaats in klein groepsverband (max. 7-10 deelnemers), zodat er meer ruimte is voor individuele aandacht. Je geeft elkaar feedback, leert sámen en inspireert elkaar! Je ontvangt achteraf altijd een beknopte samenvatting met actiepunten voor jouw eigen follow-up. En in het bijzonder wanneer je sensitief bent aangelegd en daarom liever niet in een drukke ‘klas’ met dertig man zit, is dit iets voor jou. Je bent dan minder snel afgeleid en wellicht blijft het dan niet slechts bij informatie ‘absorberen’, maar weet je het directer te vertalen naar de voor jou juiste, concrete acties (rendement). Ook kan ik je natuurlijk koppelen aan het hierboven beschreven netwerk.

Zie verder ook: ZZP Coaching consult